Upptäck Finnas många skepnader

22.09.2023 kl. 10:34
Finna är så mycket mer än ett ställe där man söker böcker och annat material. Oavsett om man söker något specifikt eller bara känner för att bläddra runt så är Finna en ovärderlig resurs. Här finns något för alla: forskare, studerande, elever, lärare, kreativa företagare, släktforskare och allmänt kunskapstörstande.

Det är unikt att man i en och samma söktjänst samlar material från över 400 organisationer från många olika sektorer. I Finna hittas material från allmänna bibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek, arkiv, museer, forskningsinstitut och bland övriga materialkällor kan nämnas Finlands bank, Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto och Journal.fi (finländska vetenskapliga tidskrifter på nätet). Finna erbjuder direkt åtkomst till ett brett och mångsidigt digitalt material – förutom publikationer också mängder av andra materialtyper såsom fotografier, konst, videoklipp, kartor och arkivmaterial.

Finna firar i år 10 år och temat för jubileumsåret är Tio år av digitala upptäcktsfärder. Under de tio år som söktjänsten funnits har den hittat och etablerat sin plats som tillförlitlig informationskälla.

Samarbete

Några av Finnas främsta målsättningar är att främja information och livslångt lärande, att göra kulturellt och vetenskapligt material samt undervisningsmaterial mer tillgängligt för alla och att skapa nya möjligheter för konst, vetenskap och annan kreativ verksamhet. 

Finna, som skapades och upprätthålls av Nationalbiblioteket, kom till som en del av projektet ”Det nationella digitala biblioteket” (NDB) som pågick 2008–2017. Finansieringen kommer från Undervisnings- och kulturministeriet. Nationalbiblioteket utvecklar kontinuerligt Finna-tjänsterna i samarbete med Finna-konsortiet som består av representanter från de medverkande organisationerna. Även slutanvändaren inkluderas att påverka och bidra till utvecklandet av tjänsterna genom återkommande enkäter.

Utöver Nationalbibliotekets övergripande arbete med Finna görs även mycket arbete i de lokala Finnavyerna.

Finnas system

Finna kombinerar en lång rad olika system och tekniska lösningar som fungerar sömlöst ihop. Grunden utgörs av en söktjänst baserad på öppen källkod och ett program för insamling av metadata. Nationalbiblioteket har utvecklat programmet så att det stöder flera metadataformat och medietyper och 

för att även kunna användas för material med specialbehov från exempelvis museer och arkiv. 

Exempel på andra system som integrerats är Finto, som används för att underlätta sökningen med hjälp av berikade metadata gällande ämnesord, biblioteksregistret Kirkanta samt Museiförbundets register.

Bibliotekens Finnavyer

De flesta allmänna bibliotek har en gemensam Finnavy inom det regionala samarbetet. I dessa hittas utbudet vid alla bibliotek vid en och samma sökning, men man kan välja att avgränsa till det lokala bibliotekets samlingar. 

I högskolornas Finnavyer kan man förutom att söka lokalt och nationellt material i Finnas index även söka bland licensierade och öppna e-resurser i ett separat internationellt index. Eftersom licenserna för e-resurserna är högskolevisa finns det organisationsvisa Finnavyer i de bibliotek som betjänar flera högskolor. Exempelvis Vetenskapsbiblioteket Tritonia har fyra Finnavyer: en allmän Finnavy med material som är tillgängligt för alla biblioteksanvändare och därtill tre högskolevisa Finnavyer.

Det finns en allmän Finnavy med material som är tillgängligt för varje biblioteksanvändare och därtill finns det tre högskolevisa Finnavyer för att kunna erbjuda det licensierade digitala materialet vars licenser alltid är per organisation. 

En annorlunda samarbetsmodell för Finna som nu hittas i beta-version är Jyväskylän kirjastot. Här har man valt att ha en gemensam regional Finnavy för samtliga bibliotek i regionen, både allmänna bibliotek och högskolebibliotek. 

Sökning i Finna

Alla Finnavyer är öppet tillgängliga och kan sökas i av alla, men det finns begränsningar i merparten av det digitala materialets tillgänglighet. Att veta vilka källor som ingår i de lokala Finnavyerna och vilka som hittas i Finna.fi är inte alldeles enkelt att veta. Men när man väl hunnit lära känna Finna i dess varierande skepnader så är det smidigt att växla mellan och dra nytta av olika vyer. 

I en del Finnavyer finns en extra funktion som erbjuder möjlighet att ”Se vad du kan hitta i Finna.fi” om inte det sökta materialet hittats lokalt. Med denna funktion ser man snabbt ifall materialet finns tillgängligt på andra bibliotek.

Sparade sökningar och sökhistorik sparas separat för varje Finnavy. Utan att vara inloggad och innan webbläsaren stängts sparas sökhistoriken automatiskt, men för att den ska sparas bestående krävs inloggning.

Finna – från klassrummet till gatan

Förutom de olika Finnavyerna finns det också nationella specialtjänster  . I Finna klassrum finns många olika   materialpaket att dra nytta av i olika sammanhang. Man kan välja olika nivåer, allt från småbarnsfostran till högskoleutbildning och antingen bläddra eller söka i materialet. Det har skapats ett eget rum för Öppna lärresurser och utöver nationella Finnas resurser hittas material från 15 olika organisationer. Genväg till forskningsbaserad kunskap är en lösning för lärande och forskning. Bland materialet i fritt tillgänglig finländsk forskningsbaserad kunskap hittas artiklar, forskningspublikationer och -rapporter, lärdomsprov, doktorsavhandlingar och forskningsdata. Det finns även färdiga ämnespaket i vilka olika publikationer inom några utvalda ämnen är samlade.

En annan tjänst är Finna Street som erbjuder möjlighet att söka historiska bilder från en specifik plats. För precis lokalisering lönar det sig att tillåta delning av platsdata på mobilen eller datorn.

Ständig utveckling

En ny version av Finna lanseras varje månad och nya funktioner tillkommer kontinuerligt. Exempelvis nu i mars introducerades en egen materialtyp för ljudböcker. Utbudet av dessa ökar, liksom både efterfrågan och användning . Tjänsten Forskarsal är under utveckling  och den ska  på ett säkert sätt möjliggöra för forskare att nå och använda även sekretessbelagd information. Att använda tjänsten kommer att kräva stark identifiering via tjänsten Suomi.fi.

Användarguider

Det finns både hjälptexter och videoguider som bistår ifall det behövs. Videoguiderna finns tillgängliga på tre språk, de flesta berör allmän användning av Finna. Men det finns även videoguider om användarrättigheter för material. Att navigera bland källor och veta hur materialet får användas kan vålla huvudbry. Det finns gemensamma riktlinjer för materialens användningsområden, bland annat Creative commons-licenser.

Mångsidiga möjligheter

Det är lätt att bli överväldigad när man försjunker i nationella Finna, en värdefull skatt som finns till för alla. Vilka häpnadsväckande upptäcktsfärder – och irrfärder – man kan göra där. Finna erbjuder magnifika möjligheter till lärande och källor till forskning. Möjligheterna är oändliga och att beskriva dem blir otillräckligt, det oaktat har jag försökt göra Finna rättvisa och belysa en del av dess mångsidighet.