Föreningens verksamhetsidé

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksam­het och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i Finland.

Verksamhetsplan 2022


ALLMÄNT

 • Vi utvecklar vid behov expertnätverk för svensk verksamhet inom olika Biblioteksområden.
 • Vi följer regelbundet upp hur styrelsens och verksamhetskoordinatorns arbete och verksamhet fortskrider.
 • Vi gör upp riktlinjer och plan för likabehandlingsarbete inom föreningen.

OPINIONSBILDNING

 • Vi samarbetar med de finländska biblioteksföreningarna och övriga föreningar inom branschen.
 • Vi bevakar utbildnings- och fortbildningsfrågor inom biblioteksbranschen i
 • Svenskfinland i dialog med samarbetsgruppen för regionala och nationella
 • utvecklingsuppdrag som består av representanter för de tvåspråkiga
 • utvecklingsbiblioteken i Helsingfors, Borgå, Vasa och Åbo samt Regionförvaltningsverket.
 • Vi gör biblioteksutbildning.fi till en kontinuerlig del av vår verksamhet. Sidan är ett svar på åtgärdsförslagen i rapporten “Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland”

KONFERENS OCH FORTBILDNING

 • Vi ordnar Finlands svenska biblioteksdagar i den eller de kommuner styrelsen bestämmer.Vi arrangerar eventuellt även övrig fortbildning i samarbete med andra aktörer.
 • Vi strävar efter att utveckla våra evenemang mot ett mer tillgängligt och inkluderande håll samt beaktar coronapandemins inverkan på evenemangsordnande och -deltagande.

MARKNADSFÖRING OCH KAMPANJER

 • Vi förnyar och uppdaterar vår webbplats kontinuerligt och ser till att den blir mer tillgänglig.
 • Vi ger ut tre nummer av Bibban och publicerar den även på vår webbplats.
 • Vi informerar om vår verksamhet till medlemmar, aktörer på biblioteksfältet och andra intressegrupper genom bland annat månatliga nyhetsbrev och regelbunden uppdatering på våra sociala kanaler.

SAMARBETE

 • vi samarbetar internationellt genom IFLA, EBLIDA samt de nordiska föreningarna.
 • vi samarbetar med finlandssvenska föreningar och förbund genom vårt medlemskap i Förbundsarenan.

MEDLEMSENGAGEMANG

 • Vi satsar också i år på medlemsvård och medlemsvärvning, särskilt på att få god kontakt med studerande inom branschen.
 • Vi erbjuder studerande gratis medlemskap i föreningen det kommande året.

Verksamhetsplan för Finlands svenska biblioteksförening r.f. år 2022

Finlands svenska biblioteksförenings strategi 2023-2027