Föreningens verksamhetsidé:

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksam­het och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i Finland.

Verksamhetsplan 2020:

 

ALLMÄNT

 • Vi utvecklar vid behov expertnätverk för svensk verksamhet inom olika biblioteksområden
 • Vi följer regelbundet upp hur styrelsens och verksamhetsledarens arbete och verksamhet fortskrider.

OPINIONSBILDNING

 • vi samarbetar med de finländska biblioteksföreningarna och övriga föreningar inom branschen
 • Vi bevakar utbildnings- och fortbildningsfrågor inom biblioteksbranschen i Svenskfinland i dialog med samarbetsgruppen för regionala och nationella utvecklingsuppdrag som består av representanter för de tvåspråkiga utvecklingsbiblioteken i Helsingfors, Borgå, Vasa och Åbo samt Regionförvaltningsverket.
 • Vi följer upp rapporten Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland och åtgärdsförslagen som presenterades i den.

KONFERENS OCH FORTBILDNING

 • Vi ordnar Finlands svenska biblioteksdagar i den eller de kommuner styrelsen bestämmer
 • Vi arrangerar eventuellt även övrig fortbildning i samarbete med andra aktörer

MARKNADSFÖRING OCH KAMPANJER

 • vi förnyar  och uppdaterar vår webbplats kontinuerligt och ser till att den blir mer tillgänglig
 • vi ger ut tre nummer av Bibban och publicerar den även på vår webbplats vi informerar om vår verksamhet till medlemmar, aktörer på biblioteksfältet och andra intressegrupper genom bland annat månatliga nyhetsbrev och regelbunden uppdatering på våra sociala kanaler 

SAMARBETE

 • vi samarbetar internationellt genom IFLA, EBLIDA och Förbundsarenan
 • vi samarbetar med Svensk biblioteksförening och de övriga nordiska föreningarna
 • vi samarbetar med finlandssvenska föreningar och förbund genom vårt medlemskap i Förbundsarenan
 • vi ska utreda möjligheten att starta en bokcirkelspoddcast tillsammans med andra aktörer inom branschen

MEDLEMSENGAGEMANG

 • Vi satsar också i år på medlemsvård och medlemsvärvning, särskilt på att få god kontakt med studerande inom branschen

Finlands svenska biblioteksförenings strategi 2017-2022