Styrelsen nås på fsbf (a) fsbf.fi

Styrelsemedlemmarna hittas på sidan: https://fsbf.fi/sv/om/styrelsen/ 

Eller kontakta oss via vår responsblankett.