År 1938 grundades Österbottens svenska biblioteksförening och år 1945 grundades biblioteksföreningen för södra Finland. År 1982 sammanslogs dessa två föreningar till en gemensam förening som fick namnet Finlands svenska biblioteksförening r.f .

Läs mer i jubileumsnumret av Bibban som kom år 2013 då föreningen fyllde 75 år.