De finlandssvenska biblioteksdagarna är föreningens årskonferens. Den ordnas varje år på våren i samband med årsmötet.

Årets biblioteksdagar kommer att ordnas online, fredag 13.5 kl. 9 – 15.
Program och länk till anmälan hittas här: https://fsbf.fi/sv/biblioteksdagarna/biblioteksdagarna_2022/

En förteckning över tidigare årskonferenser och biblioteksdagar hittas här.