Finlands svenska biblioteksdagarna är föreningens årskonferens som ordnas årligen i maj.

Tidigare ordades dagarna på hösten, vanligen i september och då under namnet årskonferens.

2021 ordnas konferensen helt digitalt. Den är gratis och öppen för alla som är intresserade av biblioteken och deras verksamhet. Du hittar mer information om årets konferens här.

En förteckning över tidigare årskonferenser och biblioteksdagar hittas här.