Finlands svenska biblioteksdagar är föreningens årskonferens. Den ordnas varje år på våren i samband med årsmötet.

Följande Finlands svenska biblioteksdagar ordnas i Mariehamn 15-17.5.2024. 

En förteckning över tidigare årskonferenser och biblioteksdagar hittas här.