2020 i Helsingfors - Bibliotek är för alla

På grund av Coronapandemin kunde inte konferensen ordnas i vanlig ordning. Styrelsen beslöt därför att ordna ett webbinarium på hösten i stället. Webbinariet ordnades i samarbete med Nordisk kulturkontakt, och hittas på vår Facebooksida.

 

2019 i Larsmo, Jakobstad, Nykarleby och Pedersöre - Bemötande och handledning "Rååkas, språåkas å läär i laag"

Finlands svenska biblioteksdagar ordnades 9-10.5. Det två dagarna var spridda över regionen och flera bibliotek besöktes. Första dagen inleddes i Larsmo och avslutades i Jakobstad. Dag två började i Nykarleby och avslutades i Pedersöre.
Två av presentationerna:

2018 i Helsingfors - Biblioteks- och servicedesign

Finlands svenska biblioteksdagar ordnades den 24-25 maj i Nordisk kulturkontakts utrymmen. Några plock bland föreläsarna:

2017 i Närpes - Samarbete - Tillsammans

Temat för konferensen var Samarbete - Tillsammans
Presentationer från konferensen:
Gunilla Brinck, Umeå stadsbibliotek
Ilkka Mäkinen: Republiken och biblioteken: hundra år av växelverkan mellan staten, kommunerna och biblioteksfolket

2016 i Raseborg - "Yrkesroller på bibliotek"

Temat för konferensen var "Yrkesroller på bibliotek" med föreläsningar om bland annat Personlig service i meröppna och digitala bibliotek, förändrade serviceformer, Bibliotekariens praktiska kunskap – en central del av yrkeskompetensen och bibliotekslagen.

2015 i Kronoby - "Pappersbokens liv"

Temat för konferensen var "Pappersbokens liv". Några av programpunkterna var förlag och förläggande – bokmarknadens trender och utmaningar, skrivande, bokens värde och bokhistoria.

2014 i Åbo - "Mera år i ditt liv – mera liv i dina år..."

FSBF:s årskonferens ordnades år 2014 i samarbete med Regionförvaltningsverket, som ordnade en nationell biblioteksdag med rubriken ” Det Nya Biblioteket – slänga ut böckerna eller hålla dem kvar?” Temat för konferensen var seniorer: Mera år i ditt liv – mera liv i dina år – … satsa på seniorer

2013 i Jakobstad - "Fakta - Fiktion - Framtid"

FSBF:s 75 års jubileumskonferens i Jakobstad 2013 "Fakta - Fiktion - Framtid"
Johan Unenge: Böcker – en del av showbiz
Thomas Wallgren: Det ambivalenta 21 århundradet : om hopp och hopplöshet
Sinikka Sipilä: Strong libraries – strong societies
Ebba Witt Brattström: Litteraturens roll i bildningen
Mats Holmqvist: Att fånga sin publik – om kommunikation
Susanne Ahlroth: Konkurrens, kompetens och kvalitet
Katarina Rejman: Läslust
 

2012 i Helsingfors - "Från ABC till E!

Årets konferens hölls i samband med IFLA-konferensen. Temat för "Från ABC till E! - Digitala utmaningar: e-resurser på bibliotek", några av föreläsarna:
Rasmus Fleischer: Böckernas och bibliotekens roll i ett digitaliserat medielandskapGitte Laurell: Mina drömmars Yle och mer därtill, samverkan med biblioteken
Barbro Teir: Förlagets syn på den digitala publiceringen

2011 i Lovisa – "Game on! Roll the cameras! – spel och film på biblioteken"

2010 i Korsholm – "Öppna biblioteket. Form och innehåll med fokus på användarna"

2009 i Åbo –  Nätgemenskap – bibliotekets synlighet på “den tredje platsen”

2008 i Nykarleby – "Inclusive Library - det tillgängliga biblioteket"

2007 i Borgå – "Kan vi möta förändringar? Mentorskap – tyst kunskap – nya modeller"

2006 i Korsnäs – "Digital väckning – mellan två världar"

2005 i Hangö "När skönheten kom till byn – då var klokheten där”, "Berättelser på bibliotek"

2004 i Jakobstad – "Sälj biblioteket"

2003 i Sjundeå – "Ett dopp i hälsohavet"

2002 i Vasa – "Bibliotekens användarutbildning - en pedagogisk utmaning"

2001 i Åbo – "Boken - museiföremål eller bruksvara"

2000 i Lovisa – "Fokus på förändringar! - framtiden skapas nu!"

1999 i Karleby – "Flamma forneld - lys vår gärning! - historiens vingslag i litteraturen

1998 i Pargas – "Lust att läsa! - läslust och läsfrämjande"

1997 i Närpes – "IT och yrkesrollen i förändring"

1996 i Ekenäs – "Kundens rättigheter och personalens ansvar"

1995 på Hanaholmens kulturcentrum – "Bokbilder och bilderbok"

1994 i Vasa – jubileumsprogram "De allmänna biblioteken 200 år"

1993 på Kimitoön – "Att välja framtid - de öppna dörrarnas konferens"

1992 i Jakobstad – "En fest för boken"

1991 i Mariehamn – "Traditionalism och nytänkande"

1990 i Tammerfors – "Krav, rättigheter och villkor - Finlandssvenska biblioteksstrategier"

1989 i Vanda – "Bibliotek för alla"

1988 i Korsholm – "Bildspråk, bildpåverkan, bildmedvetande"

1987 i Karis – "Framtidens bibliotek"

1986 på Åland  "Det lilla bibliotekets roll i nätverket"

1985 i Närpes – "Facklitteratur - fakta eller fiktion"

1984 i Kyrkslätt – "Ny informationsteknologi och nya medier"

1983 i Solf – "Yrkesetik på bibliotek"

Innan föreningarna sammanslogs år 1982 ordnades årskonferenser av Österbottens svenska biblioteksförening sedan 1940 och Södra Finlands svenska biblioteksförening sedan 1947.