Tidigare konferenser och biblioteksdagar

 

2023 i Vasa - Digital nutid via historiens vingslag

Jubileumskonferensen ordnades i Vasa med rekordstort antal deltagare och ett mångfacetterat program. På plats fanns bland andra Karolina Andersdotter med föreläsningen AI är här! Vad händer i samhället och biblioteken? Eva Costiander-Huldén föreläste om: Den digitala revolutionen och bokhistora. Liza Nordfeldt från Chalmers bibliotek pratade om: Från vision till vardag. Digiteket bjöd också på flera intressanta presentationer. Dessutom deltog författaren Maria Turtschaninoff med sin bok Arvejord. 

2022 digitalt – Projekt och samarbeten

Biblioteksdagen ordnades endast online och under en dag. Programmet strömmades från Nordisk kulturkontakt i Helsingfors. Några plock ur programmet:
Merete Mazzarella: Vad kan medicinare lära sig av skönlitteraturen?
Anna Bertills: Strategisk opinionsbildning – så här lyfter vi våra budskap rätt
Susanne Ahlroth: Från läsfrämjande till demokrati – RFV understöder biblioteken
Utöver dessa fick vi lyssna till prestationer om e-biblioteksprojektet, Read hour, läsambassadörernas arbete, den nordiska bokslukaren och mycket annat. 

2021 digitalt – Det mångfasetterade biblioteket

Biblioteksdagarna ordnades helt digitalt. De var gratis, öppna för alla och hittas i sin helhet på föreningens Youtubekanal.

Biblioteken har alltid jobbat för ett hållbart och inkluderande samhälle. Biblioteken tillhandahåller tjänster som många kanske inte har tillgång till annars och de är säkra och inkluderande rum som är viktiga för vår vardag. Lite plock ur programmet: Linda Mannila och Annette Netti Kronholm-Cederberg - Var finns biblioteken i skriv- och informationskompetens, Susanne Ahlroth — ”Vad är vi nu och vad vill vi bli?” Biblioteken i en föränderlig värld, Hans Ulrich Locher och Sandrine Thalmann — Språk på biblioteken i Schweiz

2020 i Helsingfors – Bibliotek är för alla

På grund av Coronapandemin kunde inte konferensen ordnas i vanlig ordning. Styrelsen beslöt därför att ordna ett webbinarium på hösten i stället. Webbinariet ordnades i samarbete med Nordisk kulturkontakt, och hittas på vår Facebooksida.

2019 i Larsmo, Jakobstad, Nykarleby och Pedersöre - Bemötande och handledning "Rååkas, språåkas å läär i laag"

Finlands svenska biblioteksdagar ordnades 9-10.5. Det två dagarna var spridda över regionen och flera bibliotek besöktes. Första dagen inleddes i Larsmo och avslutades i Jakobstad. Dag två började i Nykarleby och avslutades i Pedersöre.
Två av presentationerna:

2018 i Helsingfors - Biblioteks- och servicedesign

Finlands svenska biblioteksdagar ordnades den 24-25 maj i Nordisk kulturkontakts utrymmen. Några plock bland föreläsarna: 
Eiler Jansson och Agneta Göthesson: Utforska rummet, en metod för biblioteksutveckling

2017 i Närpes - Samarbete - Tillsammans

 

2016 i Raseborg - "Yrkesroller på bibliotek"

Temat för konferensen var "Yrkesroller på bibliotek" med föreläsningar om bland annat Personlig service i meröppna och digitala bibliotek, förändrade serviceformer, Bibliotekariens praktiska kunskap – en central del av yrkeskompetensen och bibliotekslagen.
 

2015 i Kronoby - "Pappersbokens liv"

Temat för konferensen var "Pappersbokens liv". Några av programpunkterna var förlag och förläggande – bokmarknadens trender och utmaningar, skrivande, bokens värde och bokhistoria.

2014 i Åbo - "Mera år i ditt liv – mera liv i dina år..."

FSBF:s årskonferens ordnades år 2014 i samarbete med Regionförvaltningsverket, som ordnade en nationell biblioteksdag med rubriken ” Det Nya Biblioteket – slänga ut böckerna eller hålla dem kvar?” Temat för konferensen var seniorer: Mera år i ditt liv – mera liv i dina år – … satsa på seniorer
 

2013 i Jakobstad - "Fakta - Fiktion - Framtid"

FSBF:s 75 års jubileumskonferens i Jakobstad 2013 "Fakta - Fiktion - Framtid"
Johan Unenge: Böcker – en del av showbiz
Thomas Wallgren: Det ambivalenta 21 århundradet : om hopp och hopplöshet
Sinikka Sipilä: Strong libraries – strong societies
Ebba Witt Brattström: Litteraturens roll i bildningen
Mats Holmqvist: Att fånga sin publik – om kommunikation
Susanne Ahlroth: Konkurrens, kompetens och kvalitet
Katarina Rejman: Läslust
 

2012 i Helsingfors - "Från ABC till E!

Årets konferens hölls i samband med IFLA-konferensen. Temat för "Från ABC till E! - Digitala utmaningar: e-resurser på bibliotek", några av föreläsarna:
Rasmus Fleischer: Böckernas och bibliotekens roll i ett digitaliserat medielandskap
Gitte Laurell: Mina drömmars Yle och mer därtill, samverkan med biblioteken
Barbro Teir: Förlagets syn på den digitala publiceringen

2011 i Lovisa – "Game on! Roll the cameras! – spel och film på biblioteken"

2010 i Korsholm – "Öppna biblioteket. Form och innehåll med fokus på användarna"

2009 i Åbo –  Nätgemenskap – bibliotekets synlighet på “den tredje platsen”

2008 i Nykarleby – "Inclusive Library - det tillgängliga biblioteket"

2007 i Borgå – "Kan vi möta förändringar? Mentorskap – tyst kunskap – nya modeller"

2006 i Korsnäs – "Digital väckning – mellan två världar"

2005 i Hangö "När skönheten kom till byn – då var klokheten där”, "Berättelser på bibliotek"

2004 i Jakobstad – "Sälj biblioteket"

2003 i Sjundeå – "Ett dopp i hälsohavet"

2002 i Vasa – "Bibliotekens användarutbildning - en pedagogisk utmaning"

2001 i Åbo – "Boken - museiföremål eller bruksvara"

2000 i Lovisa – "Fokus på förändringar! - framtiden skapas nu!"

1999 i Karleby – "Flamma forneld - lys vår gärning! - historiens vingslag i litteraturen

1998 i Pargas – "Lust att läsa! - läslust och läsfrämjande"

1997 i Närpes – "IT och yrkesrollen i förändring"

1996 i Ekenäs – "Kundens rättigheter och personalens ansvar"

1995 på Hanaholmens kulturcentrum – "Bokbilder och bilderbok"

1994 i Vasa – jubileumsprogram "De allmänna biblioteken 200 år"

1993 på Kimitoön – "Att välja framtid - de öppna dörrarnas konferens"

1992 i Jakobstad – "En fest för boken"

1991 i Mariehamn – "Traditionalism och nytänkande"

1990 i Tammerfors – "Krav, rättigheter och villkor - Finlandssvenska biblioteksstrategier"

1989 i Vanda – "Bibliotek för alla"

1988 i Korsholm – "Bildspråk, bildpåverkan, bildmedvetande"

1987 i Karis – "Framtidens bibliotek"

1986 på Åland  "Det lilla bibliotekets roll i nätverket"

1985 i Närpes – "Facklitteratur - fakta eller fiktion"

1984 i Kyrkslätt – "Ny informationsteknologi och nya medier"

1983 i Solf – "Yrkesetik på bibliotek"

Innan föreningarna sammanslogs år 1982 ordnades årskonferenser av Österbottens svenska biblioteksförening sedan 1940 och Södra Finlands svenska biblioteksförening sedan 1947.