Alla intresserade kan ansluta sig till föreningen, vare sig du jobbar på ett bibliotek eller är en stor vän av biblioteksvärlden!

Som medlem kan du:

  • utveckla dina yrkeskunskaper och hålla dig ajour med vad som händer i biblioteksvärlden
  • skapa debatt och påverka
  • träffa och lära känna kolleger från hela Svenskfinland
Använd den elektroniska anmälningsblanketten och fyll i fälten. Det finnns en separat blankett för adressförändring.
 

I övriga ärenden kring medlemskapet kan du vända dig till verksamhetsledare Azra Arnautovic på azra.arnautovic (a) fsbf.fi.

Medlemsavgiften är 25 € för ordinarie medlemmar och institutioner, 10 € för studerande, arbetslösa, pensionärer och moderskapslediga.

Betala in på konto:
IBAN: FI1280001270200513
BIC: DABAFIHH
Referensnummer är: 30 050 15.

OBS! Om betalaren är en annan än medlemmen, eller om ni har gemensamt konto, ska du i stället för referensnummer skriva in medlemmens namn i meddelandefältet. Tidskrifterna Bibban och SFV-magasinet (f.d. Svenskbygden) ingår i medlemsavgiften. För att få SFV-magasinet krävs registrering vid Svenska folkskolans vänner.