Styrelsemedlemmar 2018

Karolina Zilliacus, ordförande
bibliotekschef
Pargas stadsbibliotek
tfn +358 (0)40 7331954
karolina.zilliacus@pargas.fi
 
Gun Vestman, vice ordförande
Informatiker
Tritonia
gun.vestman@tritonia.fi
 
Heidi Honga, sekreterare
bibliotekssekreterare
Åbo Akademis bibliotek
heidi.honga@abo.fi
 
Kristine Bärdén, medlemssekreterare
Biblioteksfunktionär
Stadsbiblioteket i Närpes
kristine.barden@narpes.fi
 
Lotta Karlström
Biblioteksfunktionär
Nykarleby stadsbibliotek
Lotta.karlstrom@nykarleby.fi
 
Päivi Jokitalo
fortbildare och skribent
pjokitalo@gmail.com
 
Malin Hollmén
Servicechef för bibliotekstjänster
Sibbo kommunbibliotek
malin.hollmen@porvoo.fi
 
Mikaela Wickström
bibliotekarie
Nordisk kulturkontakt
mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org
 
Mikael Gros
bibliotekarie
Ebban
mikael@ebban.fi
 
Utanför styrelsen
Maria Kronqvist-Berg, kassör
tf bibliotekschef
Korsholms bibliotek
maria.kberg@gmail.com
 
Azra Arnautovic
verksamhetsledare
azra.arnautovic@fsbf.fi