Föreningen startade 2022 upp ett expertnätverk för högskolebibliotek. Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats där teman som gäller högskolebibliotek diskuteras och där vi kan stärka samarbetet mellan högskolebiblioteken. Att utbyta tankar, erfarenheter och låta oss inspireras samtidigt som vi stärker gemenskapen. Tanken är att arrangera återkommande nätverksträffar som berör olika teman. Träffarna är öppna för alla intresserade, oberoende arbetsplats eller arbetsuppgifter. Medlemskap i föreningen är inget krav för att delta.

Expertnätverket hade under sitt första verksamhetsår tre träffar online:

Onsdag 9.3.2022 kl. 10 - 11.30, temat Bibliotekets roll i introduktionskurser för nya studerande

Tisdag 7.6.2022 kl. 10 - 11.30, temat Forskartjänster och bibliotek

Tisdag 8.11.2022 kl. 10.00-11.30, temat Digitalt material - upphovsrätt och tillgängliggörande

Torsdag-fredag 11-12.5. 2023, nätverksträff under Finlands svenska biblioteksdagar i Vasa

Materialet från nätverksträffarna sparas digitalt och länk sänds till deltagarna efter träffen.

Om du har idéer för teman som gärna skulle få tas upp under kommande träffar är det bara att kontakta fsbf@fsbf.fi.

Logo för expertnätverket