Föreningen tar initiativ till projekt, fortbildning och forskning och stöder medlemmar som vill förverkliga idéer som faller inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen idkar nära samarbete med instanser, som arbetar för samma mål och stöder olika utbildningar inom bibliotekssektorn.

Verksamheten leds av en styrelse bestående av ordförande och sex medlemmar, som representerar de olika delarna av Svenskfinland.

Föreningen ordnar varje år biblioteksdagar, som har många funktioner utöver ren fortbildning. Biblioteksdagarna är ett utmärkt tillfälle att lära känna kolleger och diskutera aktuella frågor inom biblioteksvärlden.

Därutöver ordnas ibland träffar, studiedagar och studiebesök.

Föreningen ger medlemstidningen Bibban, som innehåller artiklar om aktualiteter inom branschen och föreningen. Den utkommer även i elektroniskt format på föreningens hemsidor www.fsbf.fi.