Projekt:

                                     

Bibliotekens ekonomiska effekter, 2017          Läsglädje, 2008-2010

 

                                                 

 Etiska principer för biblioteksarbetet, 2009     Biblioteken i skolan, 2004-2005
 

Bittis, 2002

_______________________________________________________________

Föreningen är medlem i följande organisationer:

  • IFLA - International Federation of Library Associations
  • EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
  • Finlands biblioteksmuseiförening
  • Svenska studieförbundet

Föreningen har representanter i:

  • Minerva - samarbetsorgan för de finländska biblioteksföreningarna och de fackorganisationer som representerar bibliotekspersonal
  • Styrgruppen för Kirjastot.fi/Biblioteken.fi
  • Samarbetsgruppen för utbildning och fortbildning (under Regionförvaltningsverket)