Projekt:

                                     

Bibliotekens ekonomiska effekter, 2017          Läsglädje, 2008-2010

 

                                                 

 Etiska principer för biblioteksarbetet, 2009     Biblioteken i skolan, 2004-2005
 

Bittis, 2002

_______________________________________________________________

Föreningen är medlem i följande organisationer:

 • IFLA - International Federation of Library Associations
 • EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
 • Finlands biblioteksmuseiförening
 • Förbundsarenan
 • Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf

Föreningen samarbetar med andra biblioteksföreningar:

 • Finlands biblioteksförening - Suomen Kirjastoseura
 • Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund - Suomen tieteellinen kirjastoseura
 • Svensk biblioteksförening
 • Norsk bibliotekforening
 • Danmarks biblioteksforening
 • Upplýsing

Föreningen har representanter i:

 • Minerva - samarbetsorgan för de finländska biblioteksföreningarna och de fackorganisationer som representerar bibliotekspersonal
 • Styrgruppen för kirjastot.fi - biblioteken.fi