Mötesplats Profession – Forskning

09.03.2020 kl. 10:44
Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan år 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Sedan 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som fyller en viktig funktion som mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Om konferensen

Du i professionen får ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får chans att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktiker. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, bibliotekariestudenter, och forskare inom BoI och närliggande områden.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer 2020: Umeå universitet och Högskolan i Borås

Mera information finns här.

Vad vill du presentera för biblioteksvärlden?

Årets tema: ”Bildning i en digital tid?”

Kanske har du erfarenheter från ett utvecklingsprojekt, utredningsarbete eller aktuell forskning? Vi välkomnar bidrag från alla delar av biblioteksfältet! Skriv gärna på temat – som vi tolkar brett – men vi tar även emot andra angelägna bidrag för övervägande.

Läs mer här.

admin admin