FSBF tar avstånd från nedskärningar i kulturbudgeten

15.10.2021 kl. 11:26
Finlands svenska biblioteksförening tar avstånd från en nedskärning i kulturbudgeten. En minskning i anslaget för utveckling av de allmänna biblioteken kan drabba de i vårt samhälle som behöver bibliotekens tjänster mest.

Denna vecka presenterade utbildnings- och kulturministeriet ett förslag på hur intäkterna från penningspelverksamheten fördelas i kulturbudgeten. Avsikten är att minska understöden till kulturtidskrifter med nio procent och att helt ta bort både anskaffningsstödet för litteratur med liten spridning och prenumerationsstödet för kulturtidningar som betalas till biblioteken. Dessutom minskar anslaget för utveckling av de allmänna biblioteken med sex procent.

Finlands svenska biblioteksförening tar avstånd från en nedskärning i kulturbudgeten. En minskning i anslaget för utveckling av de allmänna biblioteken kan drabba de i vårt samhälle som behöver bibliotekens tjänster mest.

Tidskrifter i hela landet drabbas ytterst negativt om nedskärningarna genomförs, inklusive ett antal finlandssvenska tidskrifter. Ett av bibliotekens många viktiga uppgifter är att stödja och lyfta upp en mångsidig samling som kan tilltala en bred publik. Att slopa finansieringen av prenumerationsstödet och att minska anslaget för utveckling av de allmänna biblioteken stödjer inte det uppdrag biblioteken har: Att finnas till för invånarna och verka för det demokratiska samhällets utveckling.

Att på lika villkor få ta del av kultur och litteratur, särskilt på eget modersmål, bidrar till vårt välmående. Därför uppmanar vi våra politiker att tänka om och se till att alla invånare kan fortsätta ta del av samhällets tjänster på lika villkor.

Finlands svenska biblioteksförening önskar att regeringen omprövar sitt beslut att helt och hållet slopa finansieringen av inköpsstöd för litteratur med liten upplaga.

admin admin