Gemensamt uttalande mot Rysslands invasion av Ukraina

24.03.2022 kl. 08:49
De nordiska biblioteksföreningarna fördömer i ett gemensamt uttalande Rysslands invasion av Ukraina och uppmanar bibliotek att arbeta för att säkra tillgången till tillförlitlig information.

Biblioteksföreningarna fördömer det ryskinitierade kriget mot Ukraina och visar solidaritet med det ukrainska folkets strävan att leva i en fri, oberoende och demokratisk ukrainsk stat som styrs av grundläggande europeiska värderingar. Nordiska bibliotek uppmanas också att stödja flyktingar från Ukraina tillsammans med andra institutioner och civilsamhälle.

Uttalandet i sin helhet kan läsas här.

admin admin